Workshop YWP CZ

Udržitelnost: jak se počítá uhlíková stopa?

Předkonfereční workshop, který pořádá

Young Water Profesionals CZ (YWP CZ), Česká asociace pro vodu, z.s.

  • Ing. Filip Harciník (SčS a.s.)
  • Ing. Nikola Salová (PVK a.s. )

Kdy a kde

úterý 19. září 2023 14:00-18:00, Kongresové centrum Zámecké návrší Litomyšl, budova Kočárovny na Horním nádvoří, Coworkingová místnost, 1. patro

Anotace 

Téma udržitelnosti je vysoce aktuální téma a postupně ve společnosti nabývá na důležitosti. Stále častěji se můžeme setkávat s uhlíkovou stopou firem nebo výrobků. Uhlíkovou stopu mají samozřejmě také vodárenské a čistírenské provozy. Na workshopu bude představena metoda výpočtu uhlíkové stopy ČOV. Seznámíte se s SW ECAM a zkusíte si vypočítat uhlíkovou stopu pro konkrétní návrh řešení čištění OV.

Program workshopu

  1. Úvodní slovo: Udržitelnost ve vodním hospodářství - Ing. Martin Srb, Ph.D.
  2. LCA uhlíková stopa a zaškolení ECAM – Ing. Nikola Salová
  3. Brainstorming možných variant řešení
  4. Práce ve skupinách na úkolu: a) výpočet uhlíkové stopy pro navržené možnosti řešení v ECAM; b) zhodnocení dalších kategorií dopadů vybraného řešení
  5. Prezentace výsledků a diskuze

Registrace a účastnický poplatek

Workshop je přidruženou akcí 15. bienální konference CzWA. Účast na něm není zahrnuta ve vložném na konferenci. Poplatek za workshop uhraďte společně s vložným na konferenci jednou platbou. Registrace na workshop v portálu moje konference v sekci "Moje přihláška na konferenci"Registrace na workshop je možná pouze pro účastníky 15. bienální konference CzWA. 


Členové YWP CZ
250,00 Kč bez DPH (303,00 Kč s DPH)
Studenti / členové CzWA / státní správa (obce)
350,00 Kč bez DPH (424,00 Kč s DPH)
Ostatní
450,00 Kč bez DPH (545,00 Kč s DPH)


Poplatek zahrnuje účast na workshopu a občerstvení v rámci workshopu (káva, čaj, voda)