Programový výbor

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková – předsedkyně
ČVUT v Praze, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – místopředseda
VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí


Ing. Jiří Jelínek
Vodárenská akciová společnost, a.s.

Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA
STRABAG, a.s.

doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.
 ČVUT v Praze, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství 

Mgr. Jiří Paul, MBA
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Ing. Karel Plotěný
ASIO TECH, spol. s.r.o.

Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.
Pražské vodovody a kanalizace , a.s.

doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
 ČVUT v Praze, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství