Organizační výbor

Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D. - předseda
ČVUT v Praze, Katedra hydrauliky a hydrologie


doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
ČVUT v Praze, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.
VUT Brno, Ústav chemie

doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.
ČVUT v Praze, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

Ing. Filip Harciník
Severočeská servisní a.s

Jana Šmídková - sekretariát konference
Česká asociace pro vodu z.s.