Konferenční poplatky

Platba přijata do 31.7.2023 bez DPH s DPH
Plný poplatek 5 500.00 Kč 6 655.00 Kč
Členský poplatek (CzWA, AČE SR) ** 4 800.00 Kč 5 808.00 Kč
Státní správa/obce * 3 300.00 Kč 3 993.00 Kč
Studentský poplatek 3 300.00 Kč 3 993.00 Kč
Studentský členský poplatek (CzWA, AČE SR) ** 3 000.00 Kč 3 630.00 Kč
Platba přijata po 31.7.2023 bez DPH s DPH
Plný poplatek 6 000,00 Kč 7 260,00 Kč
Členský poplatek (CzWA, AČE SR) ** 5 300,00 Kč 6 413,00 Kč
Státní správa/obce * 3 700,00 Kč 4 477,00 Kč
Studentský poplatek 3 700,00 Kč 4 477,00 Kč
Studentský členský poplatek (CzWA, AČE SR) ** 3 400,00 Kč 4 114,00 Kč
* Nárok na slevu mají zaměstnanci obecních a městských úřadů a jimi zřízených příspěvkových organizací, zastupitelé obcí, zaměstnanci krajských úřadů, ministerstev a SFŽP.
** Sleva z konferenční poplatku pro členy CzWA je platná i pro všechny zaměstnance korporativních členů. Jestliže, nejste člen individuální, ale jste zaměstnanec korporativního člena, zaškrtněte při vytváření svého profilu, že jste "Členem CZWA" a vyberte typ členství "korporativní". Při finální přihlášce na konferenci Vám systém přizná členskou slevu. Toto se netýká členů AČE SR, tam je vyžadováno členství individuální.
Vložné zahrnuje: vstup na odborný program konference včetně všech podkladů, obědy a kávové přestávky během prvních dvou dnů (st, čt), vstup na společenský večer s rautem (st), vstup na koncert vážné hudby (st), vstup na neformální večer v pivovaru včetně občerstvení (čt), účast na exkurzích (pá)

Storno podmínky:

Účast lze stornovat na základě žádosti. Organizátor si vyhrazuje právo účtovat storno poplatky.
  • Zrušení přihlášky do 31. srpna 2023 – storno 0%
  • Zrušení přihlášky do 15.září 2023 – storno 50%
  • Zrušení přihlášky po 15. září 2023 – storno 100%