Formy prezentace a pokyny

Plenární sekce
25 + 5
minut

Pro plenární přednášku délky 25 min doporučujeme max. 25 – 30 slidů. Po každé prezentaci bude následovat 5-minutový blok otázek a odpovědí.

Standardní tematické sekce
12 + 3
minut

Pro standardní ústní prezentace délky 12 min doporučujeme max. 15 slidů. Po každé prezentaci bude následovat 3-minutový blok otázek a odpovědí.

Bleskové tematické sekce s postery
3 + poster
minuty

Pro bleskové ústní prezentace je limit 3 min, což jsou 3 - 4 slidy. Vhodné je pojmout prezentaci kreativně (např. animace, krátké video). Prezentovány by měly být velmi stručně cíle, metody a nejdůležitější výsledek. Účelem prezentace je vzbudit u posluchačů zájem přijít se podívat na poster. Na závěr sekce se bude konat diskuze autorů posterů s publikem v jednom bloku u posterů dané sekce v délce trvání 45 - 60 min.


Poster

Požadovaný rozměr posteru je A0 (841 × 1189) na výšku. Poster je nutné pověsit na začátku prvního dne konference do sálu, kde se bude konat daná Blesková sekce. Postery umísťujte dle dané Bleskové sekce a označení panelu s ID abstraktu a jménem prvního autora. Oboustranná lepicí páska/hmota bude zajištěna. Postery nevěšte na místo v průběhu Standardních sekcí, ale vždy o přestávce.

Poster je nejlepší odstranit na konci druhého dne konference tak, aby všichni účastníci měli možnost si poster prohlédnout i druhý den konference.

Diskuzní fórum

Časový rozsah jednotlivých přednášek v diskuzním fóru se bude lišit. Délku přednášky a maximální počet slidů konzultujte s předsedkyní Programového výboru.

Další pokyny pro prezentující autory

Formát prezentace

Prezentaci doporučujeme nahrát ve formátu *.pptx. Doporučujeme používat formát snímku 16:9. V dolním pravém rohu nechte volné místo pro minutku velikosti obdélníka 5,0 x 3,0 cm (šířka x výška)

Časový limit

Všechny sály budou vybaveny minutkou, která bude zobrazovat čas do konce Vaší přednášky. Minutku vidí jak přednášející, tak i moderátor sekce a také všichni posluchači v sále. Upozorňujeme všechny prezentující, že dodržení maximálního časového limitu pro jednotlivé typy prezentací bude striktně vyžadováno a při překročení časového limitu může moderátor sekce Vaši přednášku předčasně ukončit. 

Nahrávání prezentací

Prezentace nahrávejte na notebooky v jednotlivých sálech vždy v předstihu, minimálně jeden blok přednášek před Vaší sekcí. Prezentaci si po nahrání otestujte v prezentačním režimu.