Formy prezentace

Plenární sekce
25 + 5
minut

Pro plenární přednášku délky 25 min doporučujeme max. 25 – 30 slidů. Po každé prezentaci bude následovat 5-minutový blok otázek a odpovědí.

Standardní tematické sekce
12 + 3
minut

Pro standardní ústní prezentace délky 12 min doporučujeme max. 15 slidů. Po každé prezentaci bude následovat 3-minutový blok otázek a odpovědí.

Bleskové tematické sekce s postery
3
minuty

Pro bleskové ústní prezentace je limit 3 min, což jsou 3 - 4 slidy. Vhodné je pojmout prezentaci kreativně (např. animace, krátké video). Prezentovány by měly být velmi stručně cíle, metody a nejdůležitější výsledek. Účelem prezentace je vzbudit u posluchačů zájem přijít se podívat na poster. Na závěr sekce se bude konat diskuze autorů posterů s publikem v jednom bloku u posterů dané sekce v délce trvání 45 min.


Postery

Požadovaný rozměr posteru je A0 (841 × 1189) na výšku. Poster je nutné pověsit na začátku každého dne, na konci dne sundat, jinak bude odstraněn. Postery se budou umísťovat dle dané sekce a označení panelu jménem prvního autora. Oboustranná lepicí páska bude zajištěna.

Diskuzní fórum
15
minut

Formát jednotlivých diskuzních fór se může lišit. V případě, že fórum obsahuje uvozující přednášku, je délka přednášky stanovena na 15 min a pro prezentaci doporučujeme maximálně 20 slidů.

Všechny sály budou vybaveny minutkou, která bude zobrazovat čas do konce Vaší přednášky. Minutku vidí jak přednášející, tak moderátor sekce a také všichni posluchači v sále. Upozorňujeme všechny prezentující, že dodržení maximálního časového limitu pro jednotlivé typy prezentací bude striktně vyžadováno a při překročení časového limitu může moderátor sekce Vaši přednášku předčasně ukončit. 

Prezentace nahrávejte na notebooky v jednotlivých sálech vždy v předstihu, minimálně jeden blok přednášek před Vaší sekcí. Prezentaci si při nahrávání otestujte.