Ceny předsedy CzWA

Ceny předsedy CzWA jsou určeny pro mladé autory do 35 let a jsou udíleny ve dvou kategoriích:

  • Cena za nejlepší ústní prezentaci
  • Cena za nejlepší posterové sdělení

Soutěže se mohou účastnit autoři, kteří:

  • v 1. den konání konference nedosáhli věku 35 let,
  • jsou prvním autorem příspěvku,
  • aktivně prezentují příspěvek na konferenci,
  • mají významný podíl (> 50 %) nejen na příspěvku, ale i na práci z níž článek vychází.

Detailní pravidla hodnocení naleznete ZDE.

Ocenění kandidáti na 1.–3. místě v každé kategorii obdrží finanční odměnu

  1. cena: 5 000 Kč
  2. cena: 3 000 Kč
  3. cena: 2 000 Kč

Hodnotící panel soutěže:

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková, ČVUT v Praze

prof. Ing. Miloslav Drtil, Ph.D., STU Bratislava

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., Veolia ČR

Ing. Martin Srb, Ph.D., PVK, a. s. - zástupce Generálního partnera

Ing. Vladimír Mikule, Sweco Hydroprojekt a. s. - zástupce Generálního partnera

Výhradními partnery Cen předsedy CzWA v roce 2023 jsou:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.