Ceny předsedy CzWA

Vítězové Cen předsedy CzWA pro rok 2023

Cena za nejlepší ústní prezentaci (1.-3. cena)

1. Anna Špačková, České vysoké učení technické učení v Praze  

Křížová validace kvantitativních odhadů srážek z adjustovaných radarových pozorování v městském měřítku 

2. Jan Macháč, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  

Modrozelená města ve světle ekonomie: Příležitosti nejen k adaptaci měst a HDV 

3. Sam Houlker, ACO Industries Tábor s.r.o.  

Vliv dostupných sedimentačních technologií na mitigaci znečištění srážkové vody

Cena za nejlepší posterové sdělení (1.-3. cena)

1. Dominik Andreides, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Porovnání vlivu různých druhů biocharu na průběh anaerobní fermentace

2. Anna Mágrová, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vliv termické hydrolýzy na strukturu kalu

3. Ronald Zakhar, Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Odstraňovanie síranov z reálneho vodného zdroja pomocou reverznej osmózy

Ceny předsedy CzWA jsou určeny pro mladé autory do 35 let a jsou udíleny ve dvou kategoriích:

  • Cena za nejlepší ústní prezentaci
  • Cena za nejlepší posterové sdělení

Soutěže se mohou účastnit autoři, kteří:

  • v 1. den konání konference nedosáhli věku 35 let,
  • jsou prvním autorem příspěvku,
  • aktivně prezentují příspěvek na konferenci,
  • mají významný podíl (> 50 %) nejen na příspěvku, ale i na práci z níž článek vychází.

Detailní pravidla hodnocení naleznete ZDE.

Ocenění kandidáti na 1.–3. místě v každé kategorii obdrží finanční odměnu

  1. cena: 5 000 Kč
  2. cena: 3 000 Kč
  3. cena: 2 000 Kč

Hodnotící panel soutěže:

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková, ČVUT v Praze

prof. Ing. Miloslav Drtil, Ph.D., STU Bratislava

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., Veolia ČR

Ing. Martin Srb, Ph.D., PVK, a. s. - zástupce Generálního partnera

Ing. Vladimír Mikule, Sweco a. s. - zástupce Generálního partnera

Výhradními partnery Cen předsedy CzWA v roce 2023 jsou:

Sweco a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.