Z historie

Bienální konference CzWA je vlajkovou konferencí Asociace pro vodu ČR (CzWA) a fórem pro setkávání širokého spektra účastníků z oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí, jejichž cílem je udržitelný rozvoj společnosti. Konference je pořádána v úzké spolupráci s akademickou sférou a pod záštitou státní správy již od roku 1995. Konference je určena pracovníkům ve výzkumu a vývoji, technologům, projektantům, konzultantům, představitelům průmyslu a pracovníkům neziskového sektoru a veřejné správy. Všichni zmínění čelí stejné výzvě, a to poskytnout společnosti inovativní a efektivní způsoby hospodaření s vodou, zaručující její udržitelný rozvoj v podmínkách klimatické změny a stále vyšších požadavků na ochranu životního prostředí.

Typický počet účastníků konference je 300+. Bienální konference jsou akcí, kde si může návštěvník učinit průřezovou představu o práci všech odborných skupin CzWA a o aktuálních problémech a směrech vývoje ve vodním hospodářství.

V prvním období (1995-2009) byla konference putovní a byla organizována v různých městech ČR pod hlavičkou AČE ČR. Od roku 2011, kdy se AČE ČR transformovala na CzWA a rozšířila svůj záběr od úzkého zaměření na odpadní vody na problematiku vody v celé její komplexnosti, se konference konají pod názvem VODA.  V tomto druhém období zakotvila konference v lázeňském městě Poděbrady.

15. bienální konference v roce 2023 se podruhé uskuteční v zámeckém areálu Litomyšl, kdy po velmi úspěšné premiéře v této lokalitě v roce 2021 bylo jednomyslně rozhodnuto, že další ročník se opět uskuteční na Zámeckém návrší.  Věříme, že město Litomyšl a areál zámku má stále co nabídnout a že se ještě rozhodně neokoukal.

Fotogalerii z předchozích ročníků si můžete prohlédnout zde