Diskuzní fórum 2023

V letošním roce bude mít diskuzní fórum nový formát. Bude se jednat o společnou panelovou diskuzi na téma "Výzvy a úskalí Směrnice EU o čištění městských odpadních vod", kdy v panelu budou diskutovat odborníci z oboru i zástupci ministerstev spolu s publikem. Diskuze bude moderována a bude rozdělena na 4 části podle jednotlivých témat:

  • Nové požadavky na čištění odpadních vod
  • Energetická neutralita ČOV
  • Snížení znečištění z odlehčovacích komor
  • Co dál s mikropolutanty?

Celková délka diskuzní fóra se předpokládá 120-150 min. Diskuzní fórum proběhne ve čtvrtek 21.9. 2023 odpoledne.

Publikováno:
17. 5. 2023