Podání finálního příspěvku

Příspěvky do sborníku se podávají po přihlášení do portálu:    Moje konference

Příspěvky je možné podávat od 5. června 2023. Uzávěrka pro podání příspěvků je  31. července 2023 23:59

Příspěvky se podávají v elektronické podobě ve formátu MS WORD (*.docx) v následujících krocích:

 • po přihlášení vyberte abstrakt v záložce "Moje abstrakty", ze kterého chcete vytvořit příspěvek a klikněte na tlačítko  "+ podat příspěvek"
 • ve webovém formuláři potvrďte/upravte finální název příspěvku a vložte krátký abstrakt příspěvku (500-700 znaků). Dbejte na to, aby se obsah těchto dvou polí, shodoval s názvem a abstraktem v dokumentu MS WORD. Snažte se v maximální možné míře zachovat původně navrhovaný název příspěvku.
 • zkontrolujte seznam spoluautorů článku včetně jejich pořadí. V seznamu vyznačte, kdo je finální prezentující autor a kdo autor pro korespondenci. Opět dbejte na to, aby se seznam shodoval se seznamem autorů v dokumentu MS WORD.
 • nahrajte do systému finální příspěvek ve formátu *.docx (MS WORD 2007 a novější). Název souboru upravte do tvaru „příjmeníprvníhoautora_CZWA2023.docx“ (případně „příjmeníprvníhoautora_02_CZWA2023.docx“, když jste prvním autorem více příspěvků). Maximální povolená velikost připojeného souboru je 6 MB.

Název příspěvku, krátký abstrakt a seznam autorů bude použit pro sestavení a tisk detailního odborného programu konference. 

Sborník konference bude sestaven ze souborů MS WORD a bude elektronický ve formátu PDF. Distribuován bude na flash disku. 

Další instrukce a informace:

Rozsahy příspěvků:

 • plenární sekce - min 4 - max 8 stran A4
 • standardní tématické sekce - min 4 - max 8 stran A4 
 • bleskové tématické sekce s postery - min 3 - max 4 strany A4
 • autoři přihlášení do Soutěže o Ceny předsedy CzWA  pro autory do 35 let musí naplnit dané maximální rozsahy příspěvků.

Formátování příspěvku:

 • pro formátování použijte šablonu MS WORD *.dotx
 • formátujte dle detailních pokynů v šabloně a používejte definované styly šablony
 • Preferovaným jazykem příspěvku je čeština a slovenština. V případě zahraničních studentů/postdoků je možné podat příspěvek i v angličtině.

Šablona příspěvku do sborníku CzWA2023.dotx