Limitní počet účastníků - 400 osob

S ohledem na současný počet registrovaných uživatelů a počet finálně přihlášných účastníků konference stanovil OV po dohodě s výborem CzWA maximální limitní počet účastníků na 400 osob. Žádáme především všechny autory a partnery konference o co nejdřívější dokončení svých finálních přihlášek na konferenci tak, abychom měli co nejdříve přehled o dostupné volné kapacitě pro další účastníky..

Publikováno:
29. 6. 2023