Časový harmonogram

Konference je koncipována jako třídenní akce, kde první dva dny jsou naplněny hlavním odborným a společenským programem. Třetí den je věnován technickým a kulturně-vzdělávacím exkurzím.

Odborný program je složen z vyzvaných plenárních přednášek, standardních tematických odborných sekcí a ze sekcí kombinujících bleskové prezentace s postery a diskuzí, které se v minulých dvou ročnících konference osvědčily. V programu jsou také zahrnuta specificky zaměřená diskuzní fóra vycházející z témat diskutovaných na Ideových konferencích CzWA, která se snaží definovat aktuální klíčové okruhy pro výzkum a další směřování vodního hospodářství v ČR. V rámci konference jsou udíleny Ceny předsedy CzWA za nejlepší přednášku a za nejlepší posterové sdělení pro mladé autory do 35 let.

Aktuální časový harmonogram ke stažení zde